UNBR Baroul Neamt

Baroul Neamt

Conferinţa naţională „Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale”

Conferinţa naţională „Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale”

Data 24 februarie 2017
Locația Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Speakeri Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Florin Streteanu, Valerian Cioclei, Petruţ Ciobanu, Daniel Atasiei
Taxa 200 de lei

În ziua de vineri, 24 februarie, va avea loc conferința națională “Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale“.

Evenimentul este organizat de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept și INPPA – Centrul Teritorial Iași.

Conferința va avea loc în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Conferința se va desfășura conform următoarei structuri:

– Drept penal partea generală

 1. • Lect. univ. dr. Maria Ioana Michinici, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Probleme juridice curente în materia unității infracționale.
 2. • Prof. univ. dr. Florin Streteanu, Decanul Facultății de Drept Babeș Bolyai din Cluj – Regimul normelor penale incomplete în lumina jurisprudenței recente a Curții Constituționale.

– Drept penal partea specială

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 1. • Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași – Prezumția de constituționalitate a normelor penale.
 2. • Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept a Universității din București – Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

– Drept procesual penal

 1. • Lect. univ. dr. Petruț Ciobanu, Facultatea de Drept a Universității din București, Vicepreședinte UNBR, prodecan Baroul București – Tehnici speciale de cercetare.
 2. • Lect. univ. dr. Daniel Atasiei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Procedura de cameră preliminară: revoluție sau involuție?

Așa cum ne-au obișnuit, organizatorii oferă posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenți, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinței. Data-limită până la care puteți trimite întrebările dumneavoastră este 17 februarie 2017 la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

ÎNSCRIERI:

Abonamente ujmag

Taxa de participare este de 200** de lei și include:

– Mapa evenimentului și diploma de participare;
– Un exemplar al Revistei Legal Point nr. 2/2016;
– Un exemplar al Noului Cod penal și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Un exemplar al Noului Cod de procedură penală și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Pauzele de cafea și pauza de masă.

REDUCERI:

– Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice, reducerea este de 50%.
– Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 10% din prețul pachetului ales.
– Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 15% din prețul pachetului ales.
*Reducerile nu se cumulează.
**Toate prețurile conțin TVA

IMPORTANT: Înscrierea va fi confirmată doar după primirea dovezii de plată. În cazul netrimiterii dovezii de plată, accesul în sala de conferință va fi restricționat.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor până cel târziu luni, 13 februarie 2017. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

INSCRIE-TE AICI

 

 

ZIUA AVOCATULUI EUROPEAN – ACCESUL LIBER LA JUSTITIE

 

ZIUA  AVOCATULUI  EUROPEAN – ACCESUL LIBER LA JUSTITIE

Este deja luna decembrie și o mare parte din gânduri sunt îndreptate, după cum este și firesc, către momentele în care urmează să sărbătorim Sfântul Nicolae, Crăciunul, trecerea în Noul An.

Acestora însă li se alătură ziua de 10 decembrie, Ziua Avocatului, care  în acest an, este dedicată unuia dintre cele mai importante drepturi ale omului, și anume liberul acces la justiție, consacrat de Declarația universală a drepturilor omului (prin articolul 10) și garantat de Constituția României (prin articolul 21).

Exercițiul acestui drept nu echivalează însă cu liberul acces la dreptate, întrucât, oricât am dori să fie așa, justiția pare a se manifesta în relația cu justițiabilii ca având cel puțin ochii acoperiți, ferindu-ne astfel în a o prezenta drept „oarbă”.

În fața celor care aplică legea, în litera și nu în spiritul ei, în fiecare dosar supus analizei și soluționării vor fi prezentate cel puțin două fațete ale dreptățiii: cea a reclamantului (cel care se adresează instanțelor) și cea a pârâtului (cel împotriva căruia se îndreaptă cererea), instanța urmând a se manifesta ca instrument al justiției prin hotărârea pe care o va pronunța.

De cele mai multe ori însă nici una dintre părți nu va fi mulțumită de justiția aplicată de judecător, întrucât aceasta nu va corespunde dreptății pe care au solicitat-o, prin raportare directă la realitatea subiectivă a fiecăruia. În aceste cazuri nemulțumirile derivă și din necunoașterea prevederilor legale, lipsa unei forme juridice a cererilor formulate, neîndeplinirea unor obligații puse în vedere de către instanță.

Esențială pentru a se evita perpetuarea unor astfel de situații este apelarea la cunoștințele unui specialist, un avocat, înainte de a ne adresa instanței de judecată. Una dintre cele mai importante faze ale actului de justiție este cea prealabilă formulării cererii, cea în care viitorul justițiabil, cel care va formula o cerere, care va solicita recunoașterea drepturilor lui și sprijinul statului pentru protejarea sau obținerea acestora, trebuie să fie informat cu privire la prevederile legale aplicabile, costurile care urmează a fi suportate, durata probabilă a procesului, drepturile și obligațiile care îi incumbă (pentru că dreptului de a avea liber acces la justiție îi corespunde obligația de a respecta prevederile legale și dispozițiile instanței de judecată).

În condițiile în care normele juridice sunt într-o continuă modificare, dar având în vedere și vastitatea acestora, apelarea la cunoștințele și serviciile unui specialist al dreptului, avocatul, este obligatorie, mai ales că magistraților le este interzis prin lege să acorde consultanță juridică, fiind doar obligați în a stărui pentru aflarea adevărului, dar nu a se substitui efectiv părților, acestora revenindu-le obligația de a-și propune probele pe care le consideră utile pentru ca instanța să aibă efectiv posibilitatea de a percepe în mod corect situația sau cererea dedusă judecății.

Ceea ce este deosebit de important pentru viitorii justițiabili, dar și pentru cei care deja au o astfel de calitate, este să înțeleagă faptul că drepturile lor sunt garantate de lege, însă mai înainte de orice este obligatoriu să le cunoască, să ceară să le fie respectate, să preîntâmpine sau să oprească abuzurile manifestate față de ei. Accesul liber la justiție nu presupune în mod automat obținerea unei soluționări favorabile cererii justițiabilului, mai ales în condițiile în care acesta se adresează instanței fără consiliere juridică de specialitate.

În condițiile în care justițiabilul este asistat de către avocat, acesta din urmă va da formă juridică solicitării părții pe care o reprezintă, dreptul la apărare fiind astfel garantat, va transmite instanței cererile clientului său, va răspunde cererilor părții adverse, va consilia în permanență justițiabilul cu privire la strategia care se impune a fi urmată în cauza respectivă, va explica justițiabilului solicitările instanței.

Avocatul va fi, din punct de vedere al rolului său pe scurt arătat anterior, un filtru juridic între justițiabil și instanță, un garant al respectării dreptului la apărare și la liber acces la justiție,  dar și între instanță și justițiabil, garantând astfel transmiterea corectă către parte a solicitărilor acesteia, facilitând actul de justiție și asigurând astfel soluționarea cu o celeritate sporită a cauzelor în care răspunde (față de cele în care partea nu apelează la serviciile unui avocat).

Prin activitatea pe care o prestează în favoarea părții pe care o asistă avocatul are un rol determinant în aplicarea corespunzătoare a normelor juridice, reușind de cele mai multe ori să ridice vălul de pe ochii justiției, la care făceam trimitere la începutul expunerii noastre. Depinde și de justițiabil dacă acest văl va fi înlăturat cu totul sau nu, astfel încât cei care aplică legea să vadă efectiv în ce parte înclină balanța justiției: spre dreptatea reclamantului, sau spre dreptatea pârâtului.

Sărbătorind Ziua Avocatului celebrăm totodată și garantarea dreptului liberului acces la justiție al oricărui cetățean, în cunoștință de cauză, consiliat și protejat din punct de vedere juridic, în calitatea sa de justițiabil.

MONICA BALTATESCU

CONSILIER BAROUL NEAMT

 

Recomandările CCBE privind protejarea confidențialității clienților în contextul activităților de supraveghere

 

 

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 – martie 2016

 

Convocator - 11 Martie 2016

In temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 republicata,

Consiliul Baroului NEAMT

Convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROULUI NEAMT SI AI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR FILIALA NEAMT.

Sedinta va avea loc in data de 11 Martie 2016, ora 16:00, in Sala Hotelului Roman, din Municipiul Roman.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Informare privind activitatea Consiliului Baroului Neamt si, respectiv, a Consiliului Filialei Neamt a CAA, in anul 2015.

2. Situatia financiara a Baroului Neamt si a CAA Filiala Neamt in anul 2015.

3. Proiectul de buget pentru anul 2016.

4. Discutii pe marginea materialelor prezentate.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Neamt si a Consiliului Filialei Neamt a CAA pentru anul 2015.

6. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Neamt si al Filialei Neamt a CAA pentru anul 2016.

7. Alegerea delegatilor Baroului Neamt la Congresul Avocatilor din luna martie 2016.

8. Diverse.

Mentiune : se va asigura transport Piatra Neamt – Roman, Targu Neamt – Roman, si retur pentru ambele destinatii.

 

ANUNT - Balul Avocaților – ediția 2016

Baroul Neamt organizează în data de 11 martie 2016, începând cu ora 19:00, Balul Avocaților – ediția 2016, la Restaurantul Hotelului Roman.

Ne dorim ca începând cu această ediție să aducem o schimbare semnificativă a acestui eveniment, devenit traditional. Dorinta noastra este de a-l transforma într-o sărbătoare care să facă cinste și să reprezinte corpul profesional din care facem parte. Vrem să fie o manifestare elegantă și dinamică care să bucure atât pe tinerii noștri colegi, cât și pe cei cu experiență.

Suntem motivați și vom face toate eforturile pentru ca desfășurarea Balului să fie la înălțime. De aceea am ales o locație pe care o consideram potrivita : Restaurantul Hotelului Roman, intelegand sa respectam si in acest an obiceiul acordarii fiecarui Birou de Avocati din cadrul Baroului sansa de a organiza Balul. Știm că un band live asigură reușita unui eveniment si suntem convinși că surprizele pe care le pregatim vor contribui la buna dispoziție a celor prezenți.

Eforturile organizatorilor ar fi, însă, inutile fără participarea voastră în număr cât mai mare. Este esențial să fim cu toții o mare echipă, pentru a putea face pe viitor din acest Bal un eveniment de referință, respectand tradiția profesiei noastre.

Chiar dacă este un Bal organizat de noi, avocații, nu ezitați să-l popularizați în rândul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor, dar si in randul celor din alte profesii juridice, pentru a fi alaturi de noi.

Va asteptam cu drag, Echipa de organizare.

 

 

 

Mesajul doamnei judecător Gabriela Baltag cu ocazia Zilei europene a avocaților

Motto

,,Omul se naște liber și pretutindeni este înlănțuit. Unul se crede stăpânul celorlalți și cu toate acestea rămâne mai sclav decât ei”

Jean – Jacques Rousseau, Contractul social, cartea I, capitolul I.

afisO justiție puternică, reală nu poate exista în afara unui corp de avocați de elită care trebuie să-și împlinească în fiecare clipă menirea, dăruită prin legile scrise, în litera și spiritul lor, dar și prin cele aflate în afara slovelor, întemeiată pe o apărare care nu va părăsi niciodată limitele bunei – credințe, ale moralei, dar mai ales care nu va lăsa nicicând acuzării, atunci când este cazul, șansa de a domina soarta unui litigiu.

Indiferent cât de greu de atins este echilibru, într-o confruntare în care fiecare protagonist poate folosi cele mai surprinzătoare arme, de multe ori inegale ca posibilitate a cunoașterii lor dinainte, atunci când balanța poartă pe talerele sale devotamentul argumentelor, rostite cu artă, precum oratorii atenieni din cele mai vechi timpuri, până și cele mai înalte culmi pot fi într-o zi doborâte. O luptă fără devotament, pasiune, lipsită de profesionalism, morală nu înseamnă nimic!

Să nu uităm dragi colegi, astăzi mai mult decât oricând, că nu vom reuși să câștigăm niciodată încrederea socială, care pare de multe ori un ideal, în această lume a căutării adevărului, pe porțile căruia ne străduim să intrăm în fiecare zi, fără calitatea profesiunii dumneavoastră.

Fidelitatea față de clienții pe care-i slujiți și lupta pe care o purtați zilnic, pentru a da sens acelorași valori, în arenele mereu surprinzătoare ale instanțelor, sunt trepte care vor reuși să așeze în locul cuvenit avocatura, o profesie a înțelepciunii, dăruirii și credinței. Putem spune și noi ca Emile Zola că: ,,dacă veți ascunde adevărul și îl veți îngropa în pământ, el va crește cu siguranță și va dobândi atâta putere, încât într-o zi va ieși și va mătura totul în calea sa”. Faceți din adevăr o virtute și-l așezați cu noblețe la temelia activității pe care o clădiți în fiecare zi!

Într-o lume în care legile au ajuns să altereze de multe ori principiile, punând lanțuri de ocnă la picioarele omenirii, rămâne și în sarcina dumneavoastră, doamnelor/domnilor avocați, să deschideți, având cele mai potrivite chei, porțile viitorului care ne îngrijorează, ale trecutului care ne apasă și ale prezentului pe care nu reușim de multe ori să-l înțelegem!

La mulți ani!

judecător Gabriela Baltag

Președinte Asociația Magistraților din România

 

 

Ziua europeană a avocaților

Stimaţi colegi,

În anul  2014, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a stabilit ca la data de 10 decembrie, să se celebreze, anual, Ziua Europeană a Avocaților.

Tema anului 2015, propusă de CCBE, este „libertatea de exprimare”.

Relativ la această temă generoasă, trebuie să amintim decizia pronunţată în cazul Morice contra Franţei (cererea nr. 29369/10), ce reprezintă o hotărâre foarte importantă pentru corpul profesional al avocaţilor europeni, deoarece Curtea Europeană a Drepturilor Omului a concluzionat că deși “un avocat nu poate fi asimilat unui ziarist” și din acest motiv nu poate beneficia de aceeași libertate de exprimare, în cazul dedus judecăţii Curţii,  avocatul Olivier Morice a exprimat judecăți de valoare, bazate pe fapte și a pus în dezbatere chestiuni de interes public, privind disfuncționalitățile din sistemul de justiție.  În acest context, remarcile sale nu au depășit limitele dreptului garantat de articolul 10 din Convenţie, privind libertatea de exprimare, ceea ce a condus la condamnarea Franţei pentru încălcarea acestui drept.

Curtea a stabilit că avocatul “nu este martor exterior, responsabil de informarea publicului”, dar, în aceeaşi măsură, este direct implicat în funcționarea justiției și apărarea clientului, subliniind, de asemenea, că “este necesar să se păstreze autoritatea puterii judecătorești și  să se asigure respectul reciproc între judecători și avocați.”

La aniversarea de către Baroul de Avocaţi Neamţ a Zilei Europene a Avocaţilor, vă facem cunoscută dorinţa corpului magistraţilor Tribunalului Neamţ de a continua să consolidăm dialogul interprofesional continuu între judecători şi avocaţi, cu respectarea principiilor comune celor două profesii, ca respectul faţă de lege, secretul profesional, integritatea şi respectul faţă de justiţiabili, competenţa profesională, echitatea şi respectul reciproc, principii care au fost avute în vedere şi la încheierea „Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români” ai cărei semnatari sunt Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Dorim colegilor avocaţi sănătate, împliniri profesionale deosebite şi îi asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Judecător, Filip Ana – Maria, vicepreşedintele Tribunalului Neamţ

 

 

Vulnerabilitatea avocatului în exercitarea dreptului la liberă exprimare și protejarea independenței şi prestigiului justiției

Statutul specific al avocatului în procedurile judiciare, rolul său de apărător al drepturilor și intereselor clienților, dar și de intermediar între justițiabil și instanțe, constituie puternice argumente pentru importanța acestuia în procesul de înfăptuire al justiției. Avocatul este în general, se zice, protejat în exercitarea dreptului la liberă exprimare pentru afirmațiile făcute, în vederea apărării intereselor clienților săi, în cursul procedurilor judiciare, în sala de judecată, chiar și atunci când ședința este publică și informațiile pot ajunge în acest mod la cunoștința generală a publicului. Întrucât libertatea de exprimare a avocatului se manifestă cu precădere în raport de activitatea organelor judiciare, este evident că poate apărea o tensiune între aceștia, mai ales că ele beneficiază de o protecție sporită împotriva criticilor de care celelalte puteri, executivă ori legislativă, nu beneficiază. Această tensiune este relativ dificil de rezolvat. De aici și existența, în principiu, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a unei anume limitări speciale a libertății de exprimare, atât a mass mediei, dar și a avocaților, în scopul garantării autorității și imparțialității puterii judiciare.

Citește mai mult...

 

 

Despre avocatura si despre viata, in general

La 10 decembrie 2015 vom sarbatori, atat noi, cei care practicam aceasta nobila profesie, cat si cei cu care colaboram in implinirea telurilor noastre, o zi speciala, respectiv Ziua Europeana a Avocatilor.

Poate era nevoie de un asemenea prilej pentru a reaminti atat publicului care ne evalueaza, cel mai ades, prin prisma cliseelor de film american sau a celor sociale create artifical, dar si noua, slujitorilor Dreptului, ca celebram o Profesie, o Arta si o Misiune.

Vorbind despre avocat, distinsul dr. Iosif  FRIEDMANN – NICOLESCU, avocat in Baroul Bucuresti spunea, intr-un amplu articol publicat pe site-ul U.N.B.R. la 23 iunie 2014:

Vocaţia profesiei de avocat este una de ARISTOCRAT şi totodată de BOEM.

Profesia de avocat este un poem; un poem al vieţii sociale, pe fondul unei solide pregătiri ştiinţifice şi al unei etici colegiale inconfundabile, a unei confraternităţi specifice acestei profesii unice, prin educaţie şi mentalitate.

Mentalitatea acestei profesii este de origine divină, fiindcă Avocatul este mereu alături de Om. De Omul care se află într-o competiţie cu Justiţia, în slujba Adevărului şi a Justiţiei.(…)

AVOCATUL apără creaţia divină absolută: OMUL.

AVOCATUL este un SACERDOT, misiunea profesiei este SACRĂ în TEMPLELE JUSTIŢIEI care sunt PALATELE de JUSTIŢIE, la fel de măreţe ca şi catedralele în care se săvârşesc ritualuri sfinte.”

Citește mai mult...