UNBR Baroul Neamt

Articole

Conferinta - Executarea silita in practica, 25 iunie 2016

barou neamt

 

Recomandările CCBE privind protejarea confidențialității clienților în contextul activităților de supraveghere

 

 

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 – martie 2016

 

Convocator - 11 Martie 2016

In temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 republicata,

Consiliul Baroului NEAMT

Convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROULUI NEAMT SI AI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR FILIALA NEAMT.

Sedinta va avea loc in data de 11 Martie 2016, ora 16:00, in Sala Hotelului Roman, din Municipiul Roman.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Informare privind activitatea Consiliului Baroului Neamt si, respectiv, a Consiliului Filialei Neamt a CAA, in anul 2015.

2. Situatia financiara a Baroului Neamt si a CAA Filiala Neamt in anul 2015.

3. Proiectul de buget pentru anul 2016.

4. Discutii pe marginea materialelor prezentate.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Neamt si a Consiliului Filialei Neamt a CAA pentru anul 2015.

6. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Neamt si al Filialei Neamt a CAA pentru anul 2016.

7. Alegerea delegatilor Baroului Neamt la Congresul Avocatilor din luna martie 2016.

8. Diverse.

Mentiune : se va asigura transport Piatra Neamt – Roman, Targu Neamt – Roman, si retur pentru ambele destinatii.

 

ANUNT - Balul Avocaților – ediția 2016

Baroul Neamt organizează în data de 11 martie 2016, începând cu ora 19:00, Balul Avocaților – ediția 2016, la Restaurantul Hotelului Roman.

Ne dorim ca începând cu această ediție să aducem o schimbare semnificativă a acestui eveniment, devenit traditional. Dorinta noastra este de a-l transforma într-o sărbătoare care să facă cinste și să reprezinte corpul profesional din care facem parte. Vrem să fie o manifestare elegantă și dinamică care să bucure atât pe tinerii noștri colegi, cât și pe cei cu experiență.

Suntem motivați și vom face toate eforturile pentru ca desfășurarea Balului să fie la înălțime. De aceea am ales o locație pe care o consideram potrivita : Restaurantul Hotelului Roman, intelegand sa respectam si in acest an obiceiul acordarii fiecarui Birou de Avocati din cadrul Baroului sansa de a organiza Balul. Știm că un band live asigură reușita unui eveniment si suntem convinși că surprizele pe care le pregatim vor contribui la buna dispoziție a celor prezenți.

Eforturile organizatorilor ar fi, însă, inutile fără participarea voastră în număr cât mai mare. Este esențial să fim cu toții o mare echipă, pentru a putea face pe viitor din acest Bal un eveniment de referință, respectand tradiția profesiei noastre.

Chiar dacă este un Bal organizat de noi, avocații, nu ezitați să-l popularizați în rândul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor, dar si in randul celor din alte profesii juridice, pentru a fi alaturi de noi.

Va asteptam cu drag, Echipa de organizare.

 

 

 
Mai multe articole..