Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Noutati Baroul Neamt

Aflati ultimele noutati si informatii legislative

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 

Decizia nr. 32 

19 septembrie 2023

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) , în ședința din 12 septembrie 2023 ,

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege);

Ținând cont de decizia Consiliul UNBR în ședința din 01/02 septembrie 2023 de a demara campania „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii, însoțită de recomandare făcută de barouri avocaților membri ai întreruperilor. activitate;

Văzând mandatul acordat permanent de a decide cu privire la modalitățile concrete de organizare, inclusiv cu privire la data campaniei;

Ținând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul Comisiei Permanente (cu decanii barourilor) din 12 septembrie precum și în cadrul Comisiei Permanente din 19 septembrie.

 

DECIDE :

 

        Artă. 1. (1) Se stabilește data de 04 octombrie 2023, ca zi a campaniei decisă prin Hotărârea Consiliului UNBR.

(2) Ziua de 4 octombrie va fi dedicată comunicării problemelor avocaturii și va fi dublată de recomandare făcută de barouri avocaților membri ai întreruperilor de activitate.

(3) Elementele de identitate vizuală ale campaniei vor purta titlul „ O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există

(4) Pe baza prezentei decizii, avocații care participă la campanie pot solicita adeverințe de la barouri, pentru motivarea cererilor de amânare a cauzelor pentru imposibilitatea obiectivelor de prezentare în instanță pentru a asigura reprezentarea clienților , în vederea depunerii instanțelor în ziua sus menționată, alături. de prezenta decizie. 

 

        Artă. 2. – Lista cauzelor cu caracter urgent în care se va acorda asistență juridică în ziua de 04 octombrie 2023 este cuprinsă în anexa la prezenta decizie.

 

         Artă. 3. – Alte măsuri privind organizarea campaniei (afiș, logo, plan/ghid de comunicare) vor fi comunicate în timp util barourilor.

 

Artă. 4. – Prezenta Decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se publică pe pagina de web a UNBR ( www.unbr.ro ).

 

 

COMISIA PERMANENT Ă  

 

 

 

 

Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 32/12 septembrie 2023

 

 

 

1.PROCESUL PENAL

1.1.Infracțiuni contra vieții: art. 188 - art. 192 CP;

1.2.Infracțiunile care au drept urmare moartea victimei;

1.3.Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 213 - art. 233 CP;

1.4.Infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de tâlhărie calificată;

1.5.Infracțiunea prevăzută de art. 343 CP: Uzul de armă fără drept;

1.6.Infracțiunea prevăzută de art. 342 CP: Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor;

1.7.Infracţiuni contra familiilor;

1.8.Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii: art. 438 - art. 439 CP;

1.9.Infracțiuni de război: art. 440 - art. 445 CP;

1.10.Infracțiunile bune de art. 2 - art. 3 din Legea nr. 143/2000 (traficul de droguri, național/internațional).

2.PROCESUL NON-PENAL

2.1.Procedura ordonanţei preşedinţiale;

2.2.Procesele care au ca obiect drepturi ale minorilor;

2.3.Măsuri asigurătorii şi provizorii. Suspenderea executării silite

2.4. Ordinele de protectie

 

 

 

Mai multe articole...