Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Noutati Baroul Neamt

Aflati ultimele noutati si informatii legislative

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 85

17 martie 2020

 

În baza dispozițiilor art. 67 alin. (1) lit. a), h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 (în continuare Decretul),

În considerarea faptului că suntem în prezența un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,

Având în vedere că, pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, precum și, în cauzele prevăzute în decret, continuă și activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți,

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR)

 

D E C I D E :

 

Art. 1. – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea permanenței funcționării pentru a asigura, pe durata stării de urgență, desfășurarea actului de justiție, în condițiile prevăzute de decret.

(2) Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea regulilor de disciplină sanitară și pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Departamentul IT al UNBR va acorda suport tehnic tuturor barourilor care solicită în vederea implementării unui sistem videoconferință.

(3) UNBR va continua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea regulilor de disciplină sanitară și pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, astfel cum sunt menționate în Anunțul din 11 martie 2020, dar și altele suplimentare:

§ dezinfectarea în condiții speciale a spațiilor de la sediul UNBR în care au acces avocații și personalul angajat;

§ suspendarea activităților cu publicul până la finalizarea stării de urgență; cei interesați pot remite solicitări/adrese către adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.sau la fax nr. 021-313-4880;

§ lucrul la domiciliu al personalului care are posibilitatea de a-și desfășura activitatea de acasă;

 

§decalarea programului de lucru al personalului UNBR care va fi prezent la sediul Uniunii, în 3 intervale orare (08.00, 09.00, 10.00), pentru aceeași perioadă.

 

Art. 2. – (1) Barourile vor dispune măsurile corespunzătoare, în limita posibilului, pentru a asigura, la cererea avocaților, comunicarea prin mijloace la distanță cu instanțele și parchetele, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 42 și 43 din Anexa 1 la Decret.

(2) Barourile vor monitoriza și vor informa UNBR asupra modului de aplicare a art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la Decret, cu referire la cauzele de urgență deosebită, pentru a se asigurarea caracterul uniform al acestora.

(3) Barourile vor avea în vedere ca în comunicarea cu avocații să atragă atenția cu privire la următoarele:

1. Formele de exercitare a profesiei nu își vor înceta activitatea. Deși prezența în spațiile reprezentând sediul profesional este de așteptat să fie mai redusă decât în mod normal, este important ca ȋn această perioadă semnalul să fie ȋn sensul continuării activității. În pofida reducerii activității instanțelor, activitatea juridică va avea o pondere semnificativă ȋn societate și ȋn această perioadă, iar avocații trebuie să susțină această nevoie socială.

2. Cu respectarea strictă a regulilor de concurență prevăzute ȋn Statutul profesiei de avocat, se recomandă ca avocații să rămână în strânsă legătură cu clienții, fiind încurajată discutarea cu clienții curenți despre problemele juridice întâmpinate ȋn această perioadă, cum ȋi afectează starea de urgență activitatea sau ce anume planuri de organizare au ȋn vedere și dacă pot fi ajutați.

3. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte din timp măsuri suplimentare pentru:

a) protejarea documentelor pentru situația în care clădirea sediului profesional ar face obiectul unei intervenții pentru dezinsecție;

b) facilitarea accesului la documentele pentru activitatea curentă în cazul imposibilității accesului ȋn clădirea sediului (scanarea documentelor; documentele confidențiale ținute ȋn dulapuri închise etc.).

Aceste scenarii sunt posibile și fiecare forma de exercițiu a profesiei trebuie să aibă un plan care să ȋi permită desfășurarea activității ȋn aceste situații.

4. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte norme clare privind măsuri de disciplină sanitară și de organizare a activității, precum:

a) Avocații colaboratori sau salarizați ȋn interiorul profesiei, precum și personalul de suport vor lucra de acasă, în măsura în care prezența lor la birou nu este strict necesară; se vor stabili norme interne pentru o bună comunicare în echipele de lucru.

b) Pentru cei care lucrează de la domiciliu:

§ să fie disponibili ȋn același regim ca și ȋn timpul activității anterioare stării de urgență;

§ să fie utilizate mijloacele de comunicare on-line; se pot institui, acolo unde este cazul, rețele care să susțină conectarea simultană a mai multor utilizatori;

§ este important ca avocații care ȋși desfășoară activitatea ȋn cadrul unei forme de exercitare a profesiei să comunice proactiv iar nu numai atunci când sunt solicitați de coordonatori; perioada aceasta reprezintă o trecere ȋn alt registru de lucru iar nu o vacanță.

c) În cazul ȋn care este strict necesară prezenta la sediul profesional/sedii secundare:

§ ȋn cazul ȋn care există riscul minim sau sporit de infecție (din cauza unor contacte cu persoane infectate etc.) să fie anunțat avocatul coordonator, fiind interzisă prezența la birou;

§ păstrarea unei distanțe de minimum 2 metri unul față de celălalt;

 

§ folosirea, ȋn măsura ȋn care aspectele logistice permit, a unei singure încăperi pentru fiecare persoană;

 

§ întâlnirile cu clienții se fac numai dacă este strict necesar; este recomandabil ca numărul persoanelor prezente la aceste întâlniri să fie restrâns, întâlnirile să se facă de principiu, ȋntr-o singură încăpere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M I S I A P E R M A N E N T Ă