Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Noutati Baroul Neamt

Aflati ultimele noutati si informatii legislative

Anunt informare candidatii cu privire la inscrierea pentru examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018

ANUNT


       BAROUL NEAMT, luand act de dispozitiile Hotararii nr.
368/ 22.06.2018 a Consiliului UNBR, informeaza candidatii cu privire la inscrierea pentru examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

Data desfasurarii examenului : 31 august  2018.

Candidatii se pot inscrie pentru participarea la examen la sediul Baroului Neamt, in perioada 09.07.2018 – 03.08.2018.

           In intervalul de inscriere, dosarele se depun in zilele lucratoare, intre orele 8.00 – 16.00.

            Termenul final de inscriere : 03.08.2018, ora 16.00.

          Dosarele de inscriere se depun la sediul Baroului Neamt – Serviciul Secretariat. Relatii suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon : 0233.212286.

          Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr.  368/22.06.2018 a Consiliului UNBR.

 

           Dosarul de inscriere se depune in 2 exemplare (unul continand acte originale si copii certificate, si altul continand fotocopii ale actelor depuse in primul dosar) si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen.

Cererea-tip de înscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la Secretariatul Baroului. 

 

 

I.                   Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificat de casatorie in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de medicul de familie, precum si o evaluare psihiatrica;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

           

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizata;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificat de casatorie in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de medicul de familie, precum şi o evaluare psihiatrica;
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie,

         Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti, nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea : „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018”.