Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Noutati Baroul Neamt

Aflati ultimele noutati si informatii legislative

Baroul Neamţ în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa

 "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 20 mai 2017, Piatra Neamţ- Sala de Conferinte Millenium –Central Plaza Hotel

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

 

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

·       Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;

·       Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;

·       Dl. av. dr.  Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centrul Teritorial Iaşi

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

Penal şi procedură penală:

·       Dl. av. Eugen OSTROVSCHI Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;

Temă: Răspunderea disciplinară a avocatului. Modul de exercitare a acțiunii disciplinare și a căilor de atac în procedura disciplinară. Garanțiile dreptului la apărare al avocatului cercetat în procesul disciplinar.

·       Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA - prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal, lector INPPA;

Temă: Probleme de drept privind evaziunea fiscală și spalarea banilor.

·       Dl. av. dr. Daniel ATASIEI - lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, lector INPPA Centrul Teritorial Iaşi;

Temă: Particularități ale audierii martorului în procesul penal.

Taxa de participare este 150,00 de lei si  se poate achita la casieria Baroului Neamţ sau în contul Baroului Neamţ : RO72BRDE280SV02948542800, cod fiscal 3223694. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Neamţ la numărul de telefon: 0233.212.286.

Va rugam confirmati participarea pana pe data de 16.05.2017, ora 15.00.

Precizam ca numarul de locuri este limitat, inscrierea efectuandu-se in ordinea solicitarilor.

Conferinţa naţională „Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale”

Data 24 februarie 2017
Locația Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Speakeri Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Florin Streteanu, Valerian Cioclei, Petruţ Ciobanu, Daniel Atasiei
Taxa 200 de lei

În ziua de vineri, 24 februarie, va avea loc conferința națională “Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale“.

Evenimentul este organizat de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept și INPPA – Centrul Teritorial Iași.

Conferința va avea loc în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Conferința se va desfășura conform următoarei structuri:

– Drept penal partea generală

 1. • Lect. univ. dr. Maria Ioana Michinici, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Probleme juridice curente în materia unității infracționale.
 2. • Prof. univ. dr. Florin Streteanu, Decanul Facultății de Drept Babeș Bolyai din Cluj – Regimul normelor penale incomplete în lumina jurisprudenței recente a Curții Constituționale.

– Drept penal partea specială

 

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 1. • Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași – Prezumția de constituționalitate a normelor penale.
 2. • Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept a Universității din București – Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

– Drept procesual penal

 1. • Lect. univ. dr. Petruț Ciobanu, Facultatea de Drept a Universității din București, Vicepreședinte UNBR, prodecan Baroul București – Tehnici speciale de cercetare.
 2. • Lect. univ. dr. Daniel Atasiei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Procedura de cameră preliminară: revoluție sau involuție?

Așa cum ne-au obișnuit, organizatorii oferă posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenți, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinței. Data-limită până la care puteți trimite întrebările dumneavoastră este 17 februarie 2017 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

ÎNSCRIERI:

 

Abonamente ujmag

Taxa de participare este de 200** de lei și include:

– Mapa evenimentului și diploma de participare;
– Un exemplar al Revistei Legal Point nr. 2/2016;
– Un exemplar al Noului Cod penal și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Un exemplar al Noului Cod de procedură penală și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Pauzele de cafea și pauza de masă.

REDUCERI:

– Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice, reducerea este de 50%.
– Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 10% din prețul pachetului ales.
– Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 15% din prețul pachetului ales.
*Reducerile nu se cumulează.
**Toate prețurile conțin TVA

IMPORTANT: Înscrierea va fi confirmată doar după primirea dovezii de plată. În cazul netrimiterii dovezii de plată, accesul în sala de conferință va fi restricționat.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor până cel târziu luni, 13 februarie 2017. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

INSCRIE-TE AICI

 

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 – martie 2016

In temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 republicata,

Consiliul Baroului NEAMT

Convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROULUI NEAMT SI AI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR FILIALA NEAMT.

Sedinta va avea loc in data de 11 Martie 2016, ora 16:00, in Sala Hotelului Roman, din Municipiul Roman.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Informare privind activitatea Consiliului Baroului Neamt si, respectiv, a Consiliului Filialei Neamt a CAA, in anul 2015.

2. Situatia financiara a Baroului Neamt si a CAA Filiala Neamt in anul 2015.

3. Proiectul de buget pentru anul 2016.

4. Discutii pe marginea materialelor prezentate.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Neamt si a Consiliului Filialei Neamt a CAA pentru anul 2015.

6. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Neamt si al Filialei Neamt a CAA pentru anul 2016.

7. Alegerea delegatilor Baroului Neamt la Congresul Avocatilor din luna martie 2016.

8. Diverse.

Mentiune : se va asigura transport Piatra Neamt – Roman, Targu Neamt – Roman, si retur pentru ambele destinatii.

Baroul Neamt organizează în data de 11 martie 2016, începând cu ora 19:00, Balul Avocaților – ediția 2016, la Restaurantul Hotelului Roman.

Ne dorim ca începând cu această ediție să aducem o schimbare semnificativă a acestui eveniment, devenit traditional. Dorinta noastra este de a-l transforma într-o sărbătoare care să facă cinste și să reprezinte corpul profesional din care facem parte. Vrem să fie o manifestare elegantă și dinamică care să bucure atât pe tinerii noștri colegi, cât și pe cei cu experiență.

Suntem motivați și vom face toate eforturile pentru ca desfășurarea Balului să fie la înălțime. De aceea am ales o locație pe care o consideram potrivita : Restaurantul Hotelului Roman, intelegand sa respectam si in acest an obiceiul acordarii fiecarui Birou de Avocati din cadrul Baroului sansa de a organiza Balul. Știm că un band live asigură reușita unui eveniment si suntem convinși că surprizele pe care le pregatim vor contribui la buna dispoziție a celor prezenți.

Eforturile organizatorilor ar fi, însă, inutile fără participarea voastră în număr cât mai mare. Este esențial să fim cu toții o mare echipă, pentru a putea face pe viitor din acest Bal un eveniment de referință, respectand tradiția profesiei noastre.

Chiar dacă este un Bal organizat de noi, avocații, nu ezitați să-l popularizați în rândul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor, dar si in randul celor din alte profesii juridice, pentru a fi alaturi de noi.

Va asteptam cu drag, Echipa de organizare.

 

 

Motto

,,Omul se naște liber și pretutindeni este înlănțuit. Unul se crede stăpânul celorlalți și cu toate acestea rămâne mai sclav decât ei”

Jean – Jacques Rousseau, Contractul social, cartea I, capitolul I.

afisO justiție puternică, reală nu poate exista în afara unui corp de avocați de elită care trebuie să-și împlinească în fiecare clipă menirea, dăruită prin legile scrise, în litera și spiritul lor, dar și prin cele aflate în afara slovelor, întemeiată pe o apărare care nu va părăsi niciodată limitele bunei – credințe, ale moralei, dar mai ales care nu va lăsa nicicând acuzării, atunci când este cazul, șansa de a domina soarta unui litigiu.

Indiferent cât de greu de atins este echilibru, într-o confruntare în care fiecare protagonist poate folosi cele mai surprinzătoare arme, de multe ori inegale ca posibilitate a cunoașterii lor dinainte, atunci când balanța poartă pe talerele sale devotamentul argumentelor, rostite cu artă, precum oratorii atenieni din cele mai vechi timpuri, până și cele mai înalte culmi pot fi într-o zi doborâte. O luptă fără devotament, pasiune, lipsită de profesionalism, morală nu înseamnă nimic!

Să nu uităm dragi colegi, astăzi mai mult decât oricând, că nu vom reuși să câștigăm niciodată încrederea socială, care pare de multe ori un ideal, în această lume a căutării adevărului, pe porțile căruia ne străduim să intrăm în fiecare zi, fără calitatea profesiunii dumneavoastră.

Fidelitatea față de clienții pe care-i slujiți și lupta pe care o purtați zilnic, pentru a da sens acelorași valori, în arenele mereu surprinzătoare ale instanțelor, sunt trepte care vor reuși să așeze în locul cuvenit avocatura, o profesie a înțelepciunii, dăruirii și credinței. Putem spune și noi ca Emile Zola că: ,,dacă veți ascunde adevărul și îl veți îngropa în pământ, el va crește cu siguranță și va dobândi atâta putere, încât într-o zi va ieși și va mătura totul în calea sa”. Faceți din adevăr o virtute și-l așezați cu noblețe la temelia activității pe care o clădiți în fiecare zi!

Într-o lume în care legile au ajuns să altereze de multe ori principiile, punând lanțuri de ocnă la picioarele omenirii, rămâne și în sarcina dumneavoastră, doamnelor/domnilor avocați, să deschideți, având cele mai potrivite chei, porțile viitorului care ne îngrijorează, ale trecutului care ne apasă și ale prezentului pe care nu reușim de multe ori să-l înțelegem!

La mulți ani!

judecător Gabriela Baltag

Președinte Asociația Magistraților din România

 

Stimaţi colegi,

În anul  2014, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a stabilit ca la data de 10 decembrie, să se celebreze, anual, Ziua Europeană a Avocaților.

Tema anului 2015, propusă de CCBE, este „libertatea de exprimare”.

Relativ la această temă generoasă, trebuie să amintim decizia pronunţată în cazul Morice contra Franţei (cererea nr. 29369/10), ce reprezintă o hotărâre foarte importantă pentru corpul profesional al avocaţilor europeni, deoarece Curtea Europeană a Drepturilor Omului a concluzionat că deși “un avocat nu poate fi asimilat unui ziarist” și din acest motiv nu poate beneficia de aceeași libertate de exprimare, în cazul dedus judecăţii Curţii,  avocatul Olivier Morice a exprimat judecăți de valoare, bazate pe fapte și a pus în dezbatere chestiuni de interes public, privind disfuncționalitățile din sistemul de justiție.  În acest context, remarcile sale nu au depășit limitele dreptului garantat de articolul 10 din Convenţie, privind libertatea de exprimare, ceea ce a condus la condamnarea Franţei pentru încălcarea acestui drept.

Curtea a stabilit că avocatul “nu este martor exterior, responsabil de informarea publicului”, dar, în aceeaşi măsură, este direct implicat în funcționarea justiției și apărarea clientului, subliniind, de asemenea, că “este necesar să se păstreze autoritatea puterii judecătorești și  să se asigure respectul reciproc între judecători și avocați.”

La aniversarea de către Baroul de Avocaţi Neamţ a Zilei Europene a Avocaţilor, vă facem cunoscută dorinţa corpului magistraţilor Tribunalului Neamţ de a continua să consolidăm dialogul interprofesional continuu între judecători şi avocaţi, cu respectarea principiilor comune celor două profesii, ca respectul faţă de lege, secretul profesional, integritatea şi respectul faţă de justiţiabili, competenţa profesională, echitatea şi respectul reciproc, principii care au fost avute în vedere şi la încheierea „Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români” ai cărei semnatari sunt Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Dorim colegilor avocaţi sănătate, împliniri profesionale deosebite şi îi asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Judecător, Filip Ana – Maria, vicepreşedintele Tribunalului Neamţ

 

Statutul specific al avocatului în procedurile judiciare, rolul său de apărător al drepturilor și intereselor clienților, dar și de intermediar între justițiabil și instanțe, constituie puternice argumente pentru importanța acestuia în procesul de înfăptuire al justiției. Avocatul este în general, se zice, protejat în exercitarea dreptului la liberă exprimare pentru afirmațiile făcute, în vederea apărării intereselor clienților săi, în cursul procedurilor judiciare, în sala de judecată, chiar și atunci când ședința este publică și informațiile pot ajunge în acest mod la cunoștința generală a publicului. Întrucât libertatea de exprimare a avocatului se manifestă cu precădere în raport de activitatea organelor judiciare, este evident că poate apărea o tensiune între aceștia, mai ales că ele beneficiază de o protecție sporită împotriva criticilor de care celelalte puteri, executivă ori legislativă, nu beneficiază. Această tensiune este relativ dificil de rezolvat. De aici și existența, în principiu, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a unei anume limitări speciale a libertății de exprimare, atât a mass mediei, dar și a avocaților, în scopul garantării autorității și imparțialității puterii judiciare.

Citește mai mult...

 

Citește mai departe...