Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Noutati Baroul Neamt

Aflati ultimele noutati si informatii legislative

ANUNT


       BAROUL NEAMT, luand act de dispozitiile Hotararii nr.
368/ 22.06.2018 a Consiliului UNBR, informeaza candidatii cu privire la inscrierea pentru examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

Data desfasurarii examenului : 31 august  2018.

Candidatii se pot inscrie pentru participarea la examen la sediul Baroului Neamt, in perioada 09.07.2018 – 03.08.2018.

           In intervalul de inscriere, dosarele se depun in zilele lucratoare, intre orele 8.00 – 16.00.

            Termenul final de inscriere : 03.08.2018, ora 16.00.

          Dosarele de inscriere se depun la sediul Baroului Neamt – Serviciul Secretariat. Relatii suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon : 0233.212286.

          Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr.  368/22.06.2018 a Consiliului UNBR.

 

           Dosarul de inscriere se depune in 2 exemplare (unul continand acte originale si copii certificate, si altul continand fotocopii ale actelor depuse in primul dosar) si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen.

Cererea-tip de înscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la Secretariatul Baroului. 

 

 

I.                   Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificat de casatorie in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de medicul de familie, precum si o evaluare psihiatrica;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

           

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizata;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificat de casatorie in copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de medicul de familie, precum şi o evaluare psihiatrica;
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie,

         Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti, nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea : „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018”.

 

Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Neamţ şi Baroul Neamţ în colaborare cu

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa 

"Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,

conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, Sala de Conferinţe Millenium - Central Plaza Hotel, Piatra Neamţ

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil, procedură civilă, contencios administrativ şi fiscal, procedură insolvenţă.

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală.

Vizualizare program complet conferinta

 


PROCES VERBAL

Incheiat azi 09.08.2017

 

          In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 10 si art. 27 alin. 9 din Regulamentul - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017, se procedează la afişarea Hotărarii nr. 48 din 09 august 2017 (vezi hotărâre).

          Afişarea Deciziei  s-a făcut la avizierul Baroului Neamt din loc. Piatra Neamt, str. Anton Vorel, nr. 6, Bl. B6, sc. A, ap. 1-2 jud. Neamt, astazi 09.08.2017, ora 16:20.

 

DECAN,

AV. DR. IOAN CHELARU

 

Nr. 17/ 09.08.2017

 UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 262

17 iunie 2017

 

   În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere tematica Congresului avocaților 2017,”Avocatul și accesul la justiție”, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 213/18.02.2017, precum și materiale și propunerile transmise către Congres, împreună cu dezbaterile din cadrul acestuia,

Ținând cont de Hotărârea Congresului Avocaților nr. 9/23-25 martie 2017, precum și de art. 39 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare șifuncționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România(în continuare U.N.B.R.)

            Consiliul U.N.B.R., în ședința din 17 iunie 2017,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

(descarcă hotărâre)

Baroul Neamţ în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa

 "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 20 mai 2017, Piatra Neamţ- Sala de Conferinte Millenium –Central Plaza Hotel

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

 

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

·       Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;

·       Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;

·       Dl. av. dr.  Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centrul Teritorial Iaşi

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

Penal şi procedură penală:

·       Dl. av. Eugen OSTROVSCHI Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;

Temă: Răspunderea disciplinară a avocatului. Modul de exercitare a acțiunii disciplinare și a căilor de atac în procedura disciplinară. Garanțiile dreptului la apărare al avocatului cercetat în procesul disciplinar.

·       Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA - prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal, lector INPPA;

Temă: Probleme de drept privind evaziunea fiscală și spalarea banilor.

·       Dl. av. dr. Daniel ATASIEI - lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, lector INPPA Centrul Teritorial Iaşi;

Temă: Particularități ale audierii martorului în procesul penal.

Taxa de participare este 150,00 de lei si  se poate achita la casieria Baroului Neamţ sau în contul Baroului Neamţ : RO72BRDE280SV02948542800, cod fiscal 3223694. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Neamţ la numărul de telefon: 0233.212.286.

Va rugam confirmati participarea pana pe data de 16.05.2017, ora 15.00.

Precizam ca numarul de locuri este limitat, inscrierea efectuandu-se in ordinea solicitarilor.

Conferinţa naţională „Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale”

Data 24 februarie 2017
Locația Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Speakeri Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Florin Streteanu, Valerian Cioclei, Petruţ Ciobanu, Daniel Atasiei
Taxa 200 de lei

În ziua de vineri, 24 februarie, va avea loc conferința națională “Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal – la 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale“.

Evenimentul este organizat de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept și INPPA – Centrul Teritorial Iași.

Conferința va avea loc în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Conferința se va desfășura conform următoarei structuri:

– Drept penal partea generală

 1. • Lect. univ. dr. Maria Ioana Michinici, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Probleme juridice curente în materia unității infracționale.
 2. • Prof. univ. dr. Florin Streteanu, Decanul Facultății de Drept Babeș Bolyai din Cluj – Regimul normelor penale incomplete în lumina jurisprudenței recente a Curții Constituționale.

– Drept penal partea specială

 

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 1. • Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași – Prezumția de constituționalitate a normelor penale.
 2. • Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept a Universității din București – Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

– Drept procesual penal

 1. • Lect. univ. dr. Petruț Ciobanu, Facultatea de Drept a Universității din București, Vicepreședinte UNBR, prodecan Baroul București – Tehnici speciale de cercetare.
 2. • Lect. univ. dr. Daniel Atasiei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – Procedura de cameră preliminară: revoluție sau involuție?

Așa cum ne-au obișnuit, organizatorii oferă posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenți, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinței. Data-limită până la care puteți trimite întrebările dumneavoastră este 17 februarie 2017 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

ÎNSCRIERI:

 

Abonamente ujmag

Taxa de participare este de 200** de lei și include:

– Mapa evenimentului și diploma de participare;
– Un exemplar al Revistei Legal Point nr. 2/2016;
– Un exemplar al Noului Cod penal și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Un exemplar al Noului Cod de procedură penală și legislație conexă – ediție Premium 2016;
– Pauzele de cafea și pauza de masă.

REDUCERI:

– Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice, reducerea este de 50%.
– Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 10% din prețul pachetului ales.
– Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 15% din prețul pachetului ales.
*Reducerile nu se cumulează.
**Toate prețurile conțin TVA

IMPORTANT: Înscrierea va fi confirmată doar după primirea dovezii de plată. În cazul netrimiterii dovezii de plată, accesul în sala de conferință va fi restricționat.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor până cel târziu luni, 13 februarie 2017. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

INSCRIE-TE AICI

 

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 – martie 2016

In temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 republicata,

Consiliul Baroului NEAMT

Convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROULUI NEAMT SI AI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR FILIALA NEAMT.

Sedinta va avea loc in data de 11 Martie 2016, ora 16:00, in Sala Hotelului Roman, din Municipiul Roman.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Informare privind activitatea Consiliului Baroului Neamt si, respectiv, a Consiliului Filialei Neamt a CAA, in anul 2015.

2. Situatia financiara a Baroului Neamt si a CAA Filiala Neamt in anul 2015.

3. Proiectul de buget pentru anul 2016.

4. Discutii pe marginea materialelor prezentate.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Neamt si a Consiliului Filialei Neamt a CAA pentru anul 2015.

6. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Neamt si al Filialei Neamt a CAA pentru anul 2016.

7. Alegerea delegatilor Baroului Neamt la Congresul Avocatilor din luna martie 2016.

8. Diverse.

Mentiune : se va asigura transport Piatra Neamt – Roman, Targu Neamt – Roman, si retur pentru ambele destinatii.